بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی دارند.دانشگاه حکیم سبزواری نیز به عنوان یکی از قطب های علمی-آموزشی شمال شرق کشور در حال حاضر دارای ۳۳ گروه آموزشی و با داشتن  امکانات آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و اعضای هیات علمی برجسته، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد.

باتوجه به اینکه گروه های آموزشی در تدوین و استقرار و اشاعه اهداف راهبردی دانشگاه نقش محوری را ایفا می کند، روابط عمومی دانشگاه نظر به رسالتی که در رصد و انعکاس فعالیت های حوزه های مختلف دانشگاه بر عهده دارد بنا دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی عملکرد یکساله گروه های آموزشی دانشگاه بپردازد که درنهمین گزارش به سراغ    دکترحسن نودهی، مدیرگروه علوم تربیتی  دانشگاه رفتیم و  عملکرد یکساله  این گروه را در حوزه های آموزش، پژوهش، ارتباط با صنعت و …  بررسی کردیم  که حاصل این گفتگو در ادامه خواهد آمد.

با سلام، تعداد و سرانه مقالات گروه آموزشی خود را در طی سال تحصیلی گذشته عنوان کنید؟

۲۰ مقاله علمی پژوهشی به غیر از همایش با سرانه ۲٫۳

 

پروژه های ارتباط با صنعت گروه خود را نام ببرید؟ 

سه پروژه ۱- تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه فناوری های نوین ۲- تدوین شرح شغل دانشگاه حکیم سبزواری ۳- اجرای طرح تعالی مدارس

تعداد اساتید گروه را اعم از دانشیار، استادیار و … بیان کنید؟

۹ عضو استادیار که پرونده دو عضو در حال طی مراحل دانشیاری می باشد.

امکانات آموزشی وپژوهشی گروه را شرح دهید؟

دارای کلاس های مجهز به برد هوشمند

روند رشد دانشگاه ( در تمامی حوزه ها، پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت و ..) را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

با عنایت به برنامه راهبردی دانشگاه ، در بعضی حوزه ها از برنامه جلو می باشیم و بطور کلی روند رو به رشد خوبی در حوزه های مختلف داشته ایم.

سخن پایانی گروه علوم تربیتی با تلاش اعضایی محترم آن بطور کلی عملکرد بسیار مناسبی نسبت به سایر گروه ها در حوزه رسالت های دانشگاه یعنی آموزش ، پژوهش، اجرایی و خدمات مشاوره ای داشته است. این گروه علی رغم نداشتن رشته ارشد و دکتری دارای سرانه ای مقالات پژوهشی بالایی می باشد در حالی که بسیاری از اعضای آن درگیر کارهای اجرایی دانشگاه از جمله دفتر نظارت و ارزیابی، مدیریت اجتماعی، مرکز مشاوره و درمان ، دو رئیس دانشگاه ( فناوری های نوین و فنی اسفراین) و عضویت در شوراهای مختلف می باشند.  از نظر آموزشی نیز رتبه اول ارشد کشور از این گروه  می باشد. همچنین بسیاری از اعضا درگیر خدمات آموزشی و مشاوره ای به سایر مراکز دانشگاهی و آموزشی منطقه می باشند.