با مدیران گروه؛ قسمت یازدهم، گروه مهندسی مواد و پلیمر

بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی دارند.دانشگاه حکیم سبزواری نیز به عنوان یکی از قطب های علمی-آموزشی شمال شرق کشور در حال حاضر دارای ۳۳ گروه آموزشی و با داشتن  امکانات آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و اعضای هیات علمی برجسته، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد.uuuuuuuuuuuuuuu

باتوجه به اینکه گروه های آموزشی در تدوین و استقرار و اشاعه اهداف راهبردی دانشگاه نقش محوری را ایفا می کند، روابط عمومی دانشگاه نظر به رسالتی که در رصد و انعکاس فعالیت های حوزه های مختلف دانشگاه بر عهده دارد بنا دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی عملکرد یکساله گروه های آموزشی دانشگاه بپردازد که دریازدهمین گزارش به سراغ  دکترحمید رضا اویسی، مدیرگروه مواد و متالورژی  دانشگاه رفتیم و  عملکرد یکساله  این گروه را در حوزه های آموزش، پژوهش، ارتباط با صنعت و …  بررسی کردیم  که حاصل این گفتگو در ادامه خواهد آمد.

  تعداد و سرانه مقالات گروه آموزشی خود را در طی سال تحصیلی گذشته عنوان کنید؟

 ۳۰مقاله علمی- سرانه ۳ مقاله علمی به ازای هر عضو

تعداد ارتباطات بین المللی و فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی که در سال گذشته در گروه داشتید را بیان کنید؟

دو نفر عضو هیات علمی- دکتر فرزی (فرانسه) و دکتر اویسی (ژاپن)

پروژه های ارتباط با صنعت گروه خود را نام ببرید؟

۶طرح ارتباط با صنعت

در سال تحصیلی گذشته چه تعداد قبولی در آزمون ارشد و دکتری در گروه شما ثبت شده است؟

حدودا ۳۰ نفر قبولی در کارشناسی ارشد- ۵ نفر قبولی در دکتری

تعداد اساتید گروه را اعم از دانشیار، استادیار و … بیان کنید؟

۳دانشیار و ۷ استادیار

امکانات آموزشی وپژوهشی گروه را شرح دهید؟

تعداد ۹ آزمایشگاه و کارگاه– وجود مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاه مرکزی در گروه

روند رشد دانشگاه ( در تمامی حوزه ها، پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت و ..) را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

دانشگاه در مجموع روند روبه رشدی فزاینده ای داشته است.