بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی دارند.دانشگاه حکیم سبزواری نیز به عنوان یکی از قطب های علمی-آموزشی شمال شرق کشور در حال حاضر دارای ۳۳ گروه آموزشی و با داشتن  امکانات آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و اعضای هیات علمی برجسته، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد.
باتوجه به اینکه گروه های آموزشی در تدوین و استقرار و اشاعه اهداف راهبردی دانشگاه نقش محوری را ایفا می کند، روابط عمومی دانشگاه نظر به رسالتی که در رصد و انعکاس فعالیت های حوزه های مختلف دانشگاه بر عهده دارد بنا دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی عملکرد یکساله گروه های آموزشی دانشگاه بپردازد که درنهمین گزارش به سراغ    دکترزهرا استیری مدیر گروه علوم ورزشی  دانشگاه رفتیم و  عملکرد یکساله  این گروه را در حوزه های آموزش، پژوهش، ارتباط با صنعت و …  بررسی کردیم  که حاصل این گفتگو در ادامه خواهد آمد.

تعداد و سرانه مقالات گروه آموزشی خود را در طی سال تحصیلی گذشته عنوان کنید؟
 
تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی معتبر ۱۶ عدد می باشد که سرانه مقاله برای هر عضو هیات علمی ۴ عدد می باشد. در سال گذشته ۳۶ مقاله در کنگره ها و همایش های ملی و بین المللی ارائه شده است و سرانه مقالات همایشی نیز  برای هر عضو ۹ مقاله می باشد همچنین طی سال گذشته ۲ مورد ترجمه کتاب انجام شده است.
تعداد ارتباطات بین المللی و فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی که در سال گذشته در گروه داشتید را بیان کنید؟
گروه علوم ورزشی(عمومی و رفتار حرکتی) در سال گذشته از یک فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاه مونترال کانادا توسط جناب آقای دکتر دماوندی استفاده نموده است.
پروژه های ارتباط با صنعت گروه خود را نام ببرید؟
سال گذشته  گروه پروژه ارتباط با صنعت نداشته است.
در سال تحصیلی گذشته چه تعداد قبولی در آزمون ارشد و دکتری در گروه شما ثبت شده است؟
تعداد قبولی ها در آزمون کارشناسی ارشد ۱۵ نفر(۱۲ نفر دولتی و ۳ نفر غیر دولتی) بوده است. شایان ذکر است کسب رتبه  یک کشوری در گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی نیز توسط دانشجوی این دانشکده بدست آمده است و همچنین سه نفر از پذیرفته شدگان رتبه زیر ۳۵ کسب نموده اند.
تعداد اساتید گروه را اعم از دانشیار، استادیار و … بیان کنید؟
تعداد اساتید گروه ۴ نفر است که مرتبه علمی این افراد، استادیار می­ باشد.
امکانات آموزشی وپژوهشی گروه را شرح دهید؟
امکانات آموزشی و پژوهشی گروه علوم ورزشی (عمومی و رفتار حرکتی)، مناسب نمی باشد. با توجه به ارائه درسهای تئوری و عملی در مقطع کارشناسی علوم ورزشی  و همچنین ارائه  دو دروس تربیت بدنی عمومی و ورزش۱ در سطح دانشگاه توسط این گروه،  برنامه ریزی آموزشی را با مشکلاتی همراه می نماید و به نظر می رسد تسریع در به پایان رساندن پروژه های ساخت و ساز به ویژه تکمیل و ساخت سالن های ورزشی باید در اولویت قرار گیرد و در تقسیم بودجه باید توجه ویژه ای به این امر شود . همچنین در مقطع کارشناسی ارشد با وجود دو گرایش عمومی در گذشته و گرایش یادگیری و کنترل حرکتی در سه دوره اخیر، فضاهای آموزشی و به ویژه پژوهشی(نبود آزمایشگاه با امکانات مناسب) جوابگوی دانشجویان این مقطع نبوده  و توجه بیشتر مسوولین را به منظور ارتقاء رشد کیفی گروه، دانشکده و دانشگاه می­طلبد. در طول این دوره، ۲۵ جلسه گروه تشکیل شده و ۱۲ جلسه دفاع برای دانشجویان کارشناسی ارشد برگزارشده است.
 
روند رشد دانشگاه ( در تمامی حوزه ها، پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت و ..) را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟
رشد دانشگاه از نظر کمی خوب بوده ولی از نظر کیفی نیازمند توجه بیشتری است به ویژه کیفی سازی کلاس های آموزشی( کلاسهای درسی، سالن های ورزشی و استخر) و توجه ویژه به تجهیزات آزمایشگاه ها به پویایی در عرصه علمی که یکی از شعارهای دانشگاه می باشد، می افزاید و از لحاظ کیفی رتبه دانشگاه را بهبود می بخشد.
سخن پایانی
سخن پایانی اینکه دانشکده علوم ورزشی به امکانات آموزشی ( تجهیزات مناسب در کلاسهای درس و سالنهای ورزشی و استخر) ، پژوهشی (تجهیز مناسب آزمایشگاه های علوم ورزشی) بیشتری نیاز دارد  و باتوجه به توانمندی اعضای دانشکده در امور آموزشی و پژوهشی توجه به این مهم موجب ارتقا در کمیت و کیفیت آموزش و پژوهش می گردد.