بی شک گروه های آموزشی در دانشگاه ها نقش محوری در ارتقای کیفیت  علمی و پژوهشی تحقق اهداف آموزش عالی دارند.دانشگاه حکیم سبزواری نیز به عنوان یکی از قطب های علمی-آموزشی شمال شرق کشور در حال حاضر دارای ۳۳ گروه آموزشی و با داشتن  امکانات آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و اعضای هیات علمی برجسته، توانسته است نیازهای کشور و بویژه منطقه را در زمینه تریبت نیروهای متخصص برطرف سازد.

باتوجه به اینکه گروه های آموزشی در تدوین و استقرار و اشاعه اهداف راهبردی دانشگاه نقش محوری را ایفا می کند، روابط عمومی دانشگاه نظر به رسالتی که در رصد و انعکاس فعالیت های حوزه های مختلف دانشگاه بر عهده دارد بنا دارد در سلسله گزارش هایی به بررسی عملکرد یکساله گروه های آموزشی دانشگاه بپردازد که در هفتمین گزارش به سراغ   دکتر امیر حسین حقیقی مدیر گروه گرایش فیزیولوژی ورزش دانشگاه رفتیم و  عملکرد یکساله  این گروه را در حوزه های آموزش، پژوهش، ارتباط با صنعت و …  بررسی کردیم  که حاصل این گفتگو در ادامه خواهد آمد.

haghighi

 

تعداد و سرانه مقالات گروه آموزشی خود را در طی سال تحصیلی گذشته عنوان کنید؟

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی معتبر ۱۶ عدد می باشد که سرانه مقاله برای هر عضو هیات علمی ۴ عدد می باشد. همچنین طی سال گذشته ۲ مورد ترجمه کتاب و ۱ مورد تالیف کتاب انجام شده است.

تعداد ارتباطات بین المللی و فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی که در سال گذشته در گروه داشتید را بیان کنید؟

 گروه فیزیولوژی ورزشی در سال گذشته ارتباطات بین المللی و فرصت مطالعاتی نداشته است.

پروژه های ارتباط با صنعت گروه خود را نام ببرید؟

 در خصوص پروژه ارتباط با صنعت باید گفت که اعضای گروه در یک مورد پروژه ملی در زمینه “بررسی آمادگی جسمانی ایرانیان” با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی همکاری داشته­ اند.

در سال تحصیلی گذشته چه تعداد قبولی در آزمون ارشد و دکتری در گروه شما ثبت شده است؟

 تعداد قبولی ها در آزمون دکتری ۲ نفر بوده است.

تعداد اساتید گروه را اعم از دانشیار، استادیار و … بیان کنید؟

 تعداد اساتید گروه ۴ نفر است که مرتبه علمی این افراد، ۱ نفر استاد تمام، ۲ نفر دانشیار و ۱ نفر استادیار می­ باشد.

امکانات آموزشی وپژوهشی گروه را شرح دهید؟

 امکانات آموزشی و پژوهشی گروه فیزیولوژی ورزشی، ضعیف است. با توجه به این که این گروه در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۲ گرایش و در مقطع دکتری نیز دارای ۲ گرایش می­باشد (که گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی در سال گذشته ایجاد شد) و همزمان تعداد دانشجویان حاضر و مشغول به تحصیل در این مقاطع مربوط به ۳ تا ۵ دوره گذشته می­باشند، فضاهای آموزشی و به ویژه پژوهشی گروه جوابگوی این دانشجویان نبوده و لزوم توجه بیشتر مسوولین را به منظور ارتقاء رشد کیفی گروه و دانشگاه می­طلبد. در همین زمینه باید گفت که در طول این دوره، ۱۷ جلسه گروه تشکیل شده و ۱۴ مورد دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و ۶ مورد دفاعیه دانشجویان دکتری برگزار شده است که خود گواه این مدعا می­ باشد.

روند رشد دانشگاه ( در تمامی حوزه ها، پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت و ..) را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

رشد دانشگاه از نظر کمی خوب بوده ولی از نظر کیفی شرایط مطلوبی را دارا نیست. این موضوع را می­توان با نگاه به سطح بندی دانشگاه­های کشور و توجه به جایگاه دانشگاه حکیم سبزواری در سطح سوم مشاهده کرد.

سخن پایانی

 سخن پایانی این است که بی شک رشد کمی و کیفی دانشگاه در گرو توجه به امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان و اعضای هیات علمی گروه­های آموزشی است. لذا شایسته است مسوولین امر در این خصوص اهتمام بیشتری داشته  تا شاهد پیشرفت چشمگیرتر دانشگاه در آینده باشیم.