دبیر هیات امنای صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری از افزایش سرمایه صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد.

دکتر علیرضا قدسی در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه حمایت های مالی دانشگاه از صندوق رفاه نقطه عطفی در افزایش سرمایه و توان مالی صندوق می باشد، گفت: با واریز ۱۲۰ میلیون تومان از سوی دانشگاه در هفته گذشته به حساب صندوق رفاه، مبلغ اهدایی دانشگاه به صندوق رفاه به ۴۰۰میلیون تومان رسید.

وی افزود: با  افزوده شدن مبلغ فوق و ۴۵۰ میلیون تومان حق عضویت اعضای صندوق و سود سپرده مبالغ فوق، سرمایه صندوق در حال حاضر ۹۵۰ میلیون تومان می باشد.

دکتر قدسی  با اعلام اینکه  صندوق رفاه در خرداد ۹۴ به همت اعضای هیات علمی و حمایت های رئیس دانشگاه در جهت توسعه و شکوفایی گام های بلندی برداشت، تصریح کرد: همزمان با توسعه علمی و فیزیکی دانشگاه پیشرفت صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه نیز از سال ۹۴ شتاب گرفته است.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: هیات امنای و هیات مدیره صندوق امیدوار هستند با افزایش این سرمایه و رسیدن آن به مبلغ قابل سرمایه گذاری کلان بتوانند در جهت رفاه اعضای هیات علمی تلاش نمایند.