آیین افتتاحیه اولین کنفرانس بین‌المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین‌المللی موتور‌ها و ژنراتور‌های الکتریکی روز سه شنبه در این باره به روابط عمومی دانشگاه گفت: اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی با مشارکت شركت ماشین های الكتریكی (جمكو)، پژوهشگاه نیرو و دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شده است.

دکتر رضا روشنفکر با اشاره به محورهاي این همايش علمی و  تخصصی افزود: ماشين هاي الكتريكي ميدان دوار،  ماشين ها و محركه هاي نوآورانه،  مسائل مرتبط با مباحث طراحي الكتريكي ماشين هاي الكتريكي، درايوهاي الكتريكي و پايش شرايط و تشخيص و عيب يابي برخی از محورهای مورد بحث در این همایش است.

  وی تصریح کرد: همچنین مسائل مرتبط با مباحث طراحي مكانيكي ماشين هاي الكتريكي، هادي ها، مواد مغناطيسي، عايق ها و مواد جديد، ارتعاش و تعادل،  تعمير و نگهداري، مديريت فروش، ابزارهاي بازار، روش هاي بسته بندي، انبارداري و توزيع سایر محورهای کنفرانس بین‌المللی موتور‌ها و ژنراتور‌های الکتریکی است.

دکتر روشنفکر با اشاره به اینکه ۱۹ دانشگاه و مرکز علمی و صنعتی در این همایش مشارکت علمی داشته و مقاله ارائه داده اند، گفت: پس از پایان فراخوان،۶۰ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که پس از داوری ها ۳۸ مقاله جهت ارائه در کنفرانس پذیرفته شد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: همچنین دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه نوشیروانی‌بابل، پژوهشگاه نیرو، شرکت توانیر، شرکت سیمان سبزوار و .. از جمله حامیان این کنفرانس هستند.