نخستین دوره مسابقات لیگ انفرادی نخبگان دارت و مرحله اول انتخابی تیم ملی دانشجویان دختر دانشگاه‌های کشور با معرفی نفرات برتر در دانشگاه حکیم سبزواری پایان یافت.

رییس انجمن دارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در حاشیه اختتامیه این مسابقات به روابط عمومی دانشگاه گفت: نخستین دوره مسابقات لیگ انفرادی نخبگان دارت دانشجویان دانشگاه های ایران و مرحله اول انتخابی تیم ملی دارت برای حضور در مسابقات معتبر داخلی و رویدادهای بین المللی در سطح دانشجویان به مدت ۲ روز به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

محمدرضا شهابی کاسب افزود: در پایان این مسابقات “ماهور رجبی” از دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس، “سیده هستی افقه مرتضوی” از دانشگاه محقق اردبیلی و “عسل عوض زاده” از دانشگاه علوم پزشکی سمنان به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری تصریح کرد: در این مرحله از مسابقات که به مدت ۲ روز برگزار شد استعدادهای برتر دارت دانشجویی از دانشگاه‌های سمنان، سبزوار، شاهرود، اصفهان، طبس، اردبیل، تهران، خمینی شهر و بیرجند حضور داشتند.