دکتر بهرام سیاوش پور در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه مدیریت سبز در سال های اخیر به عنوان یکی از اولویت های اصلی دانشگاه حکیم سبزواری مد نظر قرار گرفت، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش شد مدیریت سبز در دو حوزه کلیدی آب و انرژی در دانشگاه حکیم سبزواری عملیاتی شود.

معاون مالی و اداری دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در حوزه بهینه سازی مصرف آب سیستم آبیاری قطره ای در بیشتر مناطق فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری (حدود ۲۵۰۰۰۰ متر مربع) مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر سیاوش پور با اشاره به اینکه در زمینه مصرف آب در دانشگاه حکیم سبزواری با بحران پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی  مواجه بوده ایم، افزود: در طی چندسال گذشته حدود ۴۰ متر افت سطح آب های زیرزمینی را در دانشگاه داشته ایم.

 وی ابراز داشت: خوشبختانه با اجرای طرح های مدیریت سبز در دانشگاه از جمله نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های آب، نصب کنتورهای پایش مصرف آب، تغییر در الگوی کشت درختان، حذف چمن های پرمصرف و سایر اقدامات بهینه سازی در دانشگاه، توانستیم بالغ بر ۱۵% در مصرف آب صرفه جویی داشته باشیم.

معاون اداری مالی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: همچنین  با اجرای طرح جمع آوری آب های سطحی دانشگاه، از هدر رفت بالغ بر یک میلیون لیتری طرح جمع آوری آب های سطحی جلوگیری و ذخیره سازی شد و این میزان آب در آبیاری فضای سبز دانشگاه استفاده می شود.