به همت مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم‌سبزواری کارگاه آنلاین “خدمات مبتنی بر فناوری و ارتباطات برای کشاورزی پایدار” با تدریس دکتر علی اکبر آبکار، پژوهشگر وابسته دانشگاه حکیم سبزواری، مدیر موسسه تحقیقاتی Agriwatch هلند و مدیر فنی شرکت geoinfosolution  برگزار شد.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم‌سبزواری در حاشیه برگزاری کارگاه به روابط عمومی دانشگاه گفت: این کارگاه با هدف بهره بردن از ارتباطات بین المللی  در رفع مشکلات منطقه ای برگزار شد.

 دکتر فرزی افزود با اشاره به اینکه مخاطبان کارگاه مدیران ادارات مرتبط با حوزه کشاورزی استان خراسان شمالی بودند، افزود: این کارگاه می تواند مقدمه ای برای همکاری در کشاورزی هوشمند به کمک فناوریهای روز دنیا باشد.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری  از آمادگی حوزه بین الملل دانشگاه جهت برگزاری کارگاه های تقاضامحور مشابه  برای سایر استانها و شهرها خبر داد.