رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: توافق نامه مشترک بین دپارتمان فیزیک دانشگاه تورین و دپارتمان فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری با هدف فراهم آوردن زمینه فعالیت های آموزشی مشترک در زمینه فیزیک پزشکی به امضا رسید.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: موضوع این توافق نامه همکاری های مشترک در جهت اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی با محوریت فیزیک پزشکی بین محققان و دانشجویان دو دانشگاه تورین و حکیم سبزواری است.

 رئیس دانشگاه حکیم سبزواری  ادامه داد: همکاری های مشترک در پروژه های تحقیقاتی، تبادل اساتید، محققان و دانشجویان، استفاده مشترک از آزمایشگاه ها، پژوهشگاه ها و کتابخانه ها، به اشتراک گذاری اطلاعات و نشریات علمی و شرکت طرفین در جلسات، کنفرانس ها و نشست های هم اندیشی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.