نشست هم اندیشی مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه سمنان به منظور هم‌افزایی در حوزه پذیرش دانشجویان بین‌الملل برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نقدی مشاور رئیس دانشگاه سمنان در امور دانشجویان بین‌المللی و مهندس امیرجان مدیر امور دانشجویی دانشگاه سمنان ضمن حضور در دانشگاه حکیم سبزواری در نشست مشترکی با دکتر کوشکی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی و دکتر خوش سیما مدیر همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه حکیم سبزواری زمینه های تبادل تجربیات و هم‌افزایی بین دو دانشگاه در حوزه پذیرش دانشجویان بین‌الملل را بررسی کردند. گفتنی است مسئولین دانشگاه سمنان پس از این نشست از ظرفیت های علمی، آموزشی و رفاهی دانشگاه بازدید کردند.