خیرین دانشگاه حکیم سبزواری در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان در یک اقدام فرهنگی و خداپسندانه با هدف فرهنگ سازی گسترده تر در خصوص نیکوکاری در سطح منطقه، میزبان کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی بودند.

بیست و هشتمین افطار از ماه مبارک رمضان شب متفاوتی برای جامعه دانشگاهی دانشگاه حکیم سبزواری بود. در این شب دانشگاه، میزبان فرشتگان کوچکی بود که با حضور پرشور و پرطراوت خود حال و هوایی زیبا و معنوی را به فضای دانشگاه بخشیده بودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، خیرین دانشگاه حکیم سبزواری در یک اقدام خودجوش و خداپسندانه با حضور تنی چند از اعضای هیات رئیسه دانشگاه، معاونان فرمانداری و رئیس ادارۀ بهزیستی شهرستان، ضمن ضیافت افطاری، به برگزاری مسابقات شاد و برنامه های هنری برای کودکان بی سرپرست پرداختند.

شایان ذکر است هزینۀ اجرای این مراسم توسط خیرین دانشگاهی تامین گردید تا فرهنگ نیکوکاری بازهم در لایه های جامعه بازتاب و تدام داشته باشد.