با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و با حضور امام جمعه شهرستان، نمایندگان مردم سبزوار در شهرستان، فرماندار ویژه سبزوار، رئیس و اساتید دانشگاه و مدیران شهرستان شب شعر رمضان« انتظار » برگزار شد.