محمد فدوی مزینانی صبح امروز با دفاع از رساله پایان نامه خود به عنوان  نخستین دانشجوی مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه تورین ایتالیا فارغ التحصیل شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه مراسم دفاع این دانش آموخته به روابط عمومی دانشگاه گفت: مزینانی، به عنوان اولین دانشجوی دکتری مشترک این دانشگاه و دانشگاه تورین ایتالیا است، که پس از انعقاد تفاهم نامه دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه تورین ایتالیا به این دانشگاه اعزام شده بود با دفاع از رساله ی پایان نامه خود و کسب نمره عالی فارغ التحصیل شد.
 دکتر علی اصغر مولوی افزود: موضوع پایان نامه این دانشجوتوسعه ابزارهای نو آورانه در درمان سرطان با ذرات پر انرژی” بود .

 وی ادامه داد: این دانشجو به مدت یکسال (از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷) در دانشگاه تورین ایتالیا بر روی پروژه پایان نامه دکترای خود در رشته ی  فیزیک هسته ای  تحقیق و پژوهش کرد.
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه به مدت یکسال (از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷) در دانشگاه تورین ایتالیا بر روی پروژه پایان نامه دکترای خود در رشته ی  فیزیک هسته ای تحقیق و پژوهش کرد، اظهار داشت: استادان راهنمای این دانش آموخته، پروفسور چیریو( Roberto Cirio) از دانشگاه تورین ایتالیا و دکترعلی اصغر مولوی از دانشگاه حکیم سبزواری بودند همچنین دکتر هوشیار نوشاد از دانشگاه امیرکبیر تهران و دکتر رضا قرایی از دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان داوران این جلسه دفاع و دکتر جواد باعدی از دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی در این جلسه دفاع حضور داشتند.