مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری از برگزاری بخش دانشگاهی سی و سومین جشنواره سراسری قران و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور در این دانشگاه خبر داد.
 دکتررسول شادنیا با اعلام این خبر گفت: جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان هر ساله و  با هدف تببین و نشان دادن تاثیرگذاری گسترده قرآن و مفاهیم قرانی در تمام مراحل زندگی در سه بخش دانشگاهی، منطقه ای و کشوری برگزار می شود.
 وی با اشاره به برگزاری بخش دانشگاهی این جشنواره در دانشگاه حکیم سبزواری در اسفندماه آینده، افزود:  جشنواره مزبور شامل ۶ رشته و بخش شامل ( آوایی، معارفی؛ پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری) می باشد که طی دو مرحله به صورت کتبی و شفاهی برای شرکت کنندگان (دانشجویان دختر و پسر) برگزار می شود.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اظهار داشت: بخش کتبی به صورت هم زمان در تمامی دانشگاه های سراسر کشور با ارسال سوالاتی  که توسط وزارت انجام می شود، برگزار خواهد شد.
 دکتر شادنیا ادمه داد: بخش شفاهی این جشنواره نیز از محل متونی که در آیین نامه تعیین شده است در اسفندماه توسط دانشگاه انجام خواهد شد و اسامی افراد برگزیده به دبیرخانه جشنواره منطقه ای ارسال می گردد.
 وی خاطر نشان کرد: ثبت نام دانشجویان جهت حضور در جشواره از تاریخ ۲۳ دی تا ۲۱ بهمن و زمان برگزاری جشنواره نیمه اول اسفندماه ۹۶خواهد بود.