مسئول آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از قرار گرفتن بخش نخست گزارش عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در لیست مقالات سومین شماره فصلنامه تخصصی شاعا (وزارت علوم) خبر داد.
دکتر ریحانه صباغ زاده با اشاره به اینکه فصلنامه تخصصی شاعا ( شبکه آزمایشگاه های علمی کشور) مورد حمایت کامل وزارت علوم می باشد ، گفت: در هر شماره این فصلنامه گزارشی از عملکرد آزمایشگاه های مرکزی عضو شاعا که همکاری خوبی با وزارت علوم داشته اند، منتشر می شود.
وی با تاکید بر اهمیت انتشار گزارش عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری در این فصلنامه، یادآور شد: قرار گرفتن این گزارش در شماره سوم فصلنامه، نشان از عملکرد خوب آزمایشگاه مرکزی حکیم سبزواری از دید وزارت علوم، در میان سایر دانشگاه ها حتی دانشگاه های مادر دارد.
دکتر صباغ زاده عنوان داشت:قرار است بخش دوم گزارش عملکرد آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در شماره بعدی منتشر شود.
گفتنی است علاقمندان و پژوهشگران عزیز جهت مشاهده این گزارش و دانلود این شماره فصلنامه می توانند به لینک زیر مراجعه فرمایند:
http://shaa.msrt.ir/fa/news/29463/%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85