کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در چهارمین همایش کانون های همیاران سلامت روان مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه ۹ برای دومین دوره متوالی به عنوان کانون برتر سلامت روان منطقه ۹ انتخاب و تقدیر شد.

گفتنی است کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری در شهریور ماه ۹۸ به عنوان کانون برتر جشنواره ملی رویش معرفی شد، همچنین این کانون در دی ماه ۹۷ نیز به عنوان کانون برتر منطقه ۹ معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

همایش منطقه‌ای کانون‌های دانشجویی همیار سلامت روان باهدف پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های روانی اجتماعی و با شعار یاریگران زندگی، با حضور صد نفر از دانشجویان همیار سلامت روان ۲۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی منطقه ۹ کشور در روزهای جمعه ۲۹ و شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.