برای نخستین بار توسط دفتر پستی دانشگاه حکیم سبزواری طرح پیش ثبت نام رایگان کارت ملی هوشمند به تعداد ۳۰۰ عدد و به مدت سه روز( ۷ الی ۹ آبان ماه) بین کارمندان، استادان و دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه همزمان با برگزاری این طرح رئیس و معاون اداره پست در مکان تعویض جهت بازرسی در محل این طرح حضور یافتند.
گفتنی است رئیس اداره پست سبزوار پس از بازدید و بررسی روند اجرای طرح در دفتر پستی، نشستی را با رئیس دانشگاه در راستای ارائه مجوز باجه پستی دولتی به دانشگاه حکیم سبزواری برگزار کرد.

مهندس علی شکوری پور،در این نشست ضمن ابراز خرسندی از روند برگزاری طرح، روند انجام امور پستی دانشگاه را مطلوب دانست و یادآور شد: مجوز ایجاد باجه پستی دولتی برای اولین بار در سطح دانشگاه های شهرستان ایجاد شده است.