فناوران شرکت کودسازان ارغوان مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری برای نخستین بار در کشور موفق به تولید کودهای بیولوژیک حاوی میکروارگانیسم های تولید کننده هورمون رشد شدند.

موسی الرضا کریمی مجری این طرح در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در خصوص محصول فناور خود گفت: زیست کود مایع (با نام تجاری ارغوان) حاوی ارگانیسم های زنده است که قادرند عناصر غذایی به دام افتاده در خاک و نیتروژن موجود در هوا را در یک فرایند زیستی به مواد مغذی و معدنی قابل جذب تبدیل کرده و در اختیار ریشه قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه این زیست کود مشابه داخلی ندارد، افزود: افزایش رشد گیاه با تولید محرکه ای زیستی و هورمون های رشد ژیبرلین و ایندول استیک اسید، افزایش بازدهی محصول بدون آسیب های زیست محیطی،غنی سازی و بازسازی بافت خاک،کاهش چشمگیر هزینه ها و تلفات، تامین عناصر مورد نیاز رشد گیاه در طول فصل رشد به صورت پیوسته از جمله مزیت های این محصول است.

کریمی همچنین تامین عناصر مورد نیاز رشد گیاه در طول فصل رشد به صورت پیوسته، جلوگیری از رشد باکتری و قارچ های بیماری زای گیاه، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی و خسارات زیست محیطی آنها و همچنین و کودهای دیگر و افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی از دیگر ویژگی های این کود برشمرد.

وی با اشاره به اینکه برای تولید این محصول تاکنون ۳۰۰میلیون تومان هزینه شده است، اظهار داشت: این محصول هم اکنون در مرحله تولید و عرضه به بازار است اما متاسفانه به دلیل جدید بودن محصول و نبود حمایت کافی تا به امروز نتوانسته ایم این کود زیست را به تولید انبوه و سودهی واقعی برسیم.

وی در ادامه از تولید انبوه این محصول  و  دست یابی به آفت کش های بیولوژیک و مکمل های جدید به عنوان برنامه های پیش روی شرکت کودسازان ارغوان نام برد.