در اختتامیه سی و ششمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه های کشور مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری برای پنجمین سال متوالی موفق به کسب رتبه عنوان “مرکز مشاوره برتر کشوری” شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در سی و ششمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های سراسر کشور که در دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور معاون سازمان امور دانشجویان داخل و مدیر کل  دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، مرکز مشاوره وسبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری  موفق به کسب عنوان “مرکز مشاوره برتر کشوری” برای پنجمین سال متوالی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.