رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری از اجرای طرح روز در های باز دانشگاه (Open day) به مدت  دو روز در بهمن ماه در این دانشگاه خبر داد.

دکتر ریحانه صباغ زاده  با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت : دانشگاه حکیم سبزواری طی روزهای ۷ و ۸ بهمن ماه میزبان جمعی از دانش آموزان مدارس شهرستان سبزوار خواهد بود .

وی افزود: طی این دو روز دانش آموزان مقاطع تحصیلات متوسطه از ۵۳ آزمایشگاه مجهز، ۳۶ کارگاه آموزشی  و سایر امکانات آموزشی دانشگاه بازدید خواهند کرد.

دکتر صباغ زاده با اشاره به بازدید بالغ بر ۳هزار نفر طی سه سال گذشته در قالب این طرح از دانشگاه حکیم سبزواری افزود : این طرح با هدف آشنا کردن هر چه بیشتر نوجوانان با محیط علمی دانشگاه و افزایش سطح اطلاعات این قشر در رابطه با رشته‌ها، امکانات و تجهیزات، دستاوردها و فعالیت های دانشگاه و نیز تحکیم پیوند دانشگاه و جامعه از سال ۹۵ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود.

وی اظهار داشت: طرح زو درب های باز به همت معاونت پژوهش و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و با همکاری دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، کارشناسان آزمایشگاه و همکاران دانشگاهی برگزار می شود.