در اختتامیه سی و پنجمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه های کشور، مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری برای چندمین سال متوالی موفق به کسب رتبه عنوان “مرکز مشاوره برتر کشوری” شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در سی و پنجمین گردهمایی مدیران مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های سراسر کشور که در تاریخ ۸ لغایت ۱۰ شهریور ماه در دانشگاه شهرکرد  با حضور مدیر کل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، مرکز مشاوره وسبک زندگی  دانشگاه حکیم سبزواری برای چندمین سال متوالی موفق به کسب عنوان “مرکز مشاوره برتر” در سال ۱۴۰۱ مراکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه‌های سراسر کشور شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

کسب این جایگاه شایسته در حالیست که مرکز مشاوره دانشگاه در سال های گذشته برای چندین سال عنوان مرکز مشاره نمونه کشور را نیز در کنار مرکز برتر کشوری کسب کرده بود.