اهم اقدامات فرهنگی و آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری در راستای مدیریت سبز در سال ۹۷ به شرح زیر است:

 

*استفاده از تلویزیون شهری  در راستای حذف بنرها و تراکت های تبلیغاتی از سطح دانشگاه

*تدوین تقویم سبز دانشگاه در جهت برای آگاه سازی در خصوص رویدادهای مرتبط با محیط زیست در کشور

*راه اندازی سایت مدیریت سبز  جهت تدوین یک چارچوب مشخص و اعلام راهبردها برای مدیریت سبز دانشگاه و نیز مستندسازی از اقدامات انجام شده و افزایش آگاهی عمومی در زمینه شیوه های صرفه جویی مصرف منابع

*تشکیل کانون دانشجویی بهینه سازی و اصلاح مصرف با مجوز شورای فرهنگی و برگزاری انتخابات در مهرماه و تعیین دبیر و شورای مرکزی بسط مشارکت دانشجویان در حوزه مدیریت مصرف

*تدوین شیوه نامه پذیرش حامی مالی (اسپانسر) برنامه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و تصویب در شورای فرهنگی دانشگاه

*انتشار نشریات دانشجویی بصورت الکترونیکی (فایل تصویری PDF و انتشار در کانال دانشجویان، وبگاه های دانشگاه و ایمیل های اساتید و دانشجویان) و حذف چاپ نشریات

*اولویت بخشی به طرحهای دانشجویی فعال در انجمنهای علمی با رویکرد مدیریت مصرف(حمایت از تحقیقات، ابتکارات و اختراعات انجمنهای علمی که منجر به کاهش مصرف انرژی شود)

*برگزاری کارگاه آموزشی نقش آفرینی دانشجویان در بهینه سازی مصرف آب و انرژی و ایجاد کانال تلگرامی دانشجویی بهینه سازی مصرف افزایش آگاهی دانشجویان در زمینه صرفه جویی مصرف آب و انرژی

*برگزاری مسابقه دانشجویی عکس، پوستر و ایده در زمینه صرفه جویی مصرف اب در خوابگاه دانشجویی