بررسی راهکارهای تعامل پژوهشی بیشتر دانشگاه با حوزه صنعت و جامعه

در نشست مشترک مسئولان دانشگاه با مدیر حوزه پژوهش و برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار، زمینه های همکاری متقابل و بسط و گسترش حوزه پژوهش و فناوری در سطوح مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای جلسه آقای دکتر مولوی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین، در اهمیت پژوهش برای کشور و جامعه، بیان داشت:

از نگاه فانتزی به پژوهش با ید خودداری گردد و دانشگاه در این زمینه برنامه ریزی خوبی را انجام داده است از جمله توجه به پژوهش ها و پایان نامه هایی که در راستای حل مشکلات شهرستان، منطقه و کشور کاربرد دارد.

وی شروع همکاری دانشگاه و آموزش و پرورش را گامی ارزنده توصیف کرد که می تواند در نهادینه نمودن این فرایند نقش به سزایی داشته باشد.

SONY DSC

سپس آقای همایی، سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه ضمن تشکر از حضور مهمانان و معاونت پژوهشی در برگزاری این جلسه، افزود:

” در راستای اهداف دانشگاه و تأکید ریاست محترم در بسط و توسعه پژوهش و فناوری و ارتباط کاربردی با حوزه صنعت و جامعه و عملیاتی کردن طرح های پژوهشی، طی نشستی مشترک با معاون پژوهشی و برنامه ریزی نیروی انسانی مدیریت آموزش و پرورش سبزوار، زمینه های همکاری متقابل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.”

در این جلسه آقای مهندس مهری، معاون پژوهشی آموزش و پرورش سبزوار نیز ضمن اشاره به ارتباط نزدیک دانشگاه و آموزش و پرورش از نظر نحوه فعالیت و زمینه های کاری، ایجاد کارگروه های مشترک و استفاده از پتانسیل موجود در بین اعضای هیأت علمی و نیز امکانات آموزشی و پژوهشی دو نهاد، ابراز امیدواری کرد که طی جلسات بعدی این مصوبات عملیاتی شده و منطقه از ثمرات آن بهره مند گردد.

شایان ذکر است که در این جلسه جمعی از مسئولان و مدیران حوزه های مختلف دانشگاه حضور داشتند که به تناوب در باب مسائل مختلف به ارائه نکته نظرات خود پرداختند.