بررسي راهکارهاي تعامل پژوهشي بيشتر دانشگاه با حوزه صنعت و جامعه

در نشست مشترک مسئولان دانشگاه با مدير حوزه پژوهش و برنامه ريزي نيروي انساني مديريت آموزش و پرورش سبزوار، زمينه هاي همکاري متقابل و بسط و گسترش حوزه پژوهش و فناوري در سطوح مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتداي جلسه آقاي دکتر مولوي، معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه ضمن خير مقدم به حاضرين، در اهميت پژوهش براي کشور و جامعه، بيان داشت:

از نگاه فانتزي به پژوهش با يد خودداري گردد و دانشگاه در اين زمينه برنامه ريزي خوبي را انجام داده است از جمله توجه به پژوهش ها و پايان نامه هايي که در راستاي حل مشکلات شهرستان، منطقه و کشور کاربرد دارد.

وي شروع همکاري دانشگاه و آموزش و پرورش را گامي ارزنده توصيف کرد که مي تواند در نهادينه نمودن اين فرايند نقش به سزايي داشته باشد.

SONY DSC

سپس آقاي همايي، سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه ضمن تشکر از حضور مهمانان و معاونت پژوهشي در برگزاري اين جلسه، افزود:

” در راستاي اهداف دانشگاه و تأکيد رياست محترم در بسط و توسعه پژوهش و فناوري و ارتباط کاربردي با حوزه صنعت و جامعه و عملياتي کردن طرح هاي پژوهشي، طي نشستي مشترک با معاون پژوهشي و برنامه ريزي نيروي انساني مديريت آموزش و پرورش سبزوار، زمينه هاي همکاري متقابل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.”

در اين جلسه آقاي مهندس مهري، معاون پژوهشي آموزش و پرورش سبزوار نيز ضمن اشاره به ارتباط نزديک دانشگاه و آموزش و پرورش از نظر نحوه فعاليت و زمينه هاي کاري، ايجاد کارگروه هاي مشترک و استفاده از پتانسيل موجود در بين اعضاي هيأت علمي و نيز امکانات آموزشي و پژوهشي دو نهاد، ابراز اميدواري کرد که طي جلسات بعدي اين مصوبات عملياتي شده و منطقه از ثمرات آن بهره مند گردد.

شايان ذکر است که در اين جلسه جمعي از مسئولان و مديران حوزه هاي مختلف دانشگاه حضور داشتند که به تناوب در باب مسائل مختلف به ارائه نکته نظرات خود پرداختند.