در تازه ترین پژوهش دکتر مجتبی لزگی نظرگاه و دکتر احسان اعتمادی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، راهی برای حل مشکل همگرایی و حجم بالای محاسبات سازه ­های کامپوزیتی تحت اثر ضربه در سرعت­های پایین بررسی شد.

در تشریح این پژوهش آمده است: یکی از مشکلات شبیه سازی مساله برخود اجسام به سازه های کامپوزیتی، مشکلات همگرایی و حجم بالای محاسبات می باشد. در این تحقیق، یک روش عددی جدید به نام روش آنالیز مودال کاهش یافته برای تحلیل دینامیکی مساله ضربه به سازه های ساندویچی ارائه شده است.

در این روش، جسم ضربه زننده بصورت یک جسم یک درجه آزادی در نظر گرفته شده است. سازه ساندویچی بر مبنای یک تئوری تغییرشکل برشی مرتبه بالا و بصورت یک سازه با چندین درجه آزادی مدلسازی شده است.

 جهت کاهش حجم محاسبات و کم نمودن درجات آزادی سیستم، روش آنالیز مودال و ترکیب ناقص مودها ارتعاشی به کار گرفته شده است. تحلیل های عددی انجام شده نشان می دهد روش پیشنهادی در این تحقیق در مقایسه با سایر روشهای مشابه، حجم و زمان تحلیل را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد بدون اینکه دقت محاسبات کاهش یابد.

گفتنی است: حاصل این پژوهش، مقاله مشترک دکتر مجتبی لزگی نظرگاه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران و دکتر احسان اعتمادی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری، با عنوان:

Reduced modal state-space approach for low-velocity impact analysis of sandwich beams

 

می­باشد که در مجله Composite Structures  منتشر شد. این مجله دارای رتبه Q1 و ضریب تاثیر ۴٫۱۰ می باشد. این مقاله از طریق لینک زیر قابل دسترسی می­باشد:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822318317720

 

 

Source: خبر