به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه در کلیه رشته های تحصیلی می رساند دسترسی به پایگاه مگاپیپر، به آدرس https://megapaper.ir/ ،با بیش از ۵۰ پایگاه آنلاین لاتین و دو پایگاه فارسی، از ابتدای شهریور ماه، به مدت یک سال برقرار شده است.

 اعضای هیات علمی و دانشجویان می توانند با مراجعه به صفحه وب سایت  کتابخانه مرکزی به آدرس: https://www.hsu.ac.ir/lib/  و انتخاب پایگاه مگاپیپر، یک بار نسبت به ثبت نام خود در سامانه مذکور اقدام، و از خدمات آن داخل و خارج از دانشگاه بهره مند گردند.