برنامه ” طرح خداقوت امتحانات ” با هدف: خسته نباشید به دانشجویان در حال مطالعه، کاهش اضطراب امتحان، اصلاح روشهای مطالعه، ایجاد انرژی مثبت و گذراندن موفقیت آمیز امتحانات