برنامه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

روز اوّل آبان، روز ملّی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی گرامی باد

برنامه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی ( آفریننده بزرگ تاریخ بیهقی)

سخنرانان:

۱ـ دکتر غلامعلی حدّاد عادل (رییس فرهنگستان زبان وادبیات فارسی)

۲ـ دکتر سیّد محمّد علوی‌مقدّم (چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی)

۳ـ دکتر محمد جعفر یاحقی (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

۴ـ استاد مهدی سیدی( عضو هیات مدیره فرهنگسرای فردوسی)

همراه با اجرای موسیقی سنّتی

زمان: پنج شنبه اول آبان ۱۳۹۳ / ۱۸ تا ۲۱ شب

مکان :‌تالار کاشفی،‌ اداره ارشاد اسلامی/ میدان لاله

***

همچنین وسیله نقلیه جهت سهولت دانشجویان عزیز از ساعت ۱۷/۳۰ روز پنج شنبه اول آبان ماه از مقابل خوابگاه ولیعصر و نیز ورودی جنوبی دانشگاه مهیا می باشد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی