برنامه زمانبندی” طرح خداقوت امتحانات” مرکز مشاوره و سبک زندگی

برنامه زمانبندی” طرح خداقوت امتحانات” مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری در خوابگاههای دانشجویی (خرداد لغایت تیر ۱۴۰۳) با هدف افزایش انگیزه، کاهش اضطراب امتحان، اصلاح و بهبود روش‌های مطالعه

{“