برنامه زمانی آزمون شفاهی دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشکده جغرافيا و علوم محيطي

ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۷، براي مشاهده  شرایط و ضوابط پذیرش مرحله دوم بر روی عبارت زیر کلیک کنید:

  اطلاعیه برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۱۳۹۷

 

 برنامه زمانی آزمون شفاهی دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشکده جغرافيا و علوم محيطي به شرح جدول زير مي باشد:

رشته امتحانی عنوان رشته گرایش تاریخ مصاحبه
آب و هواشناسی آب و هواشناسی  اقلیم شناسی ۲۸ خرداد ماه
ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی ۲۹ خرداد ماه