مرحله دوم(ارزیابی تخصصی)آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی (Ph.D)

 سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری نیمه متمرکز سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 جهت مشاهده  شرایط و ضوابط پذیرش مرحله دوم (ارزیابی تخصصی )این آزمون  می توانند هم اکنون بر روی عبارت زیر کلیک کنید:

  اطلاعیه برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۱۳۹۷

  اطلاعیه : ویژه داوطلبین دکتری ۹۷  رشته مهندسی برق – الکترونیک