دکتر جواد حدادنیا ضمن حضور در برنامه صبح بخیر ایران که در محل پارک شهدای گمنام اجرا شد، گزارشی از وضعیت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری ارائه نمود.


رئیس دانشگاه در گفتگو با آقای واحدی، مجری محبوب برنامه صبح بخیر ایران ضمن اشاره به جایگاه علمی شهرستان سبزوار به عنوان شهر دانش و دانشگاهی، به افتخارات، توانمندی ها و پتانسیل این مجموعه علمی به عنوان قطب علمی شمال شرق کشور اشاره نموده و اظهار امیدواری کرد که داوطلبان و متقاضیان تحصیل در این دانشگاه بتوانند با استفاده از این امکانات در ادامه تحصیل، موفق و سربلند باشند و نیز این دانشگاه در ارتباط با بخش صنعت در جهت حرکت به سمت بزرگترین دانشگاه کار آفرین منطقه و در مسیر رشد و توسعه گام های موثری بردارد.


همچنین در این برنامه، دکتر حسن دلبری، مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه با هدف شناساندن بزرگان علم و ادب و فرهنگ خطه بیهق، به قرائت شعر سبزوار، شهر مشاهیر پرداخت که مورد استقبال قرار گرفت.