برنامه هاي دانشکده ادبيات به مناسبت هفته پژوهش

ويژه ی هفته ی پژوهش

گفتارهای پژوهشی

 (۶) و (۷)

۱- سخنران: دکتر محمد علی زنگنه اسدی

 (عضو هيات علمی گروه جغرافيای طبيعی)

موضوع: آسيب شناسی پژوهش در دانشگاه

يکشنبه ۲۴/۹/۹۲ ساعت ۳۰/۱۲ تا ۱۵/۱۳

 

۲- سخنران: دکتر ولی الله رمضانی

(عضو هيات علمی گروه علوم تربيتی)

موضوع: روش شناسی در علوم انسانی با محور حرکت از قالب به محتوی

دوشنبه ۲۵/۹/۹۲ ساعت ۳۰/۱۲ تا ۱۵/۱۳

 

میز گرد پژوهشی (۱)

۳- بزرگداشت دوریس لسنیک

برنده حایزه نوبل ادبی درسال ۲۰۰۷و رمان نویس

و

متولّد کرمانشاه- ایران

(۱۹۱۹-۲۰۱۳م.)

سه شنبه ۲۶/۹/۹۲ ساعت ۳۰/۱۲ تا ۳۰/۱۳

 

مکان: تالار اجتماعات دانشکده ادبيات و علوم انسانی (طبقه سوم)

 

شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.

 

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی