برنامه وبینارهای آموزشی دوره سوم مرکز مشاوره وسبک زندگی دانشگاه حکیم سبزواری در شهریور و مهرماه ۱۴۰۲٫

🔷 لینک ورود به وبینارها :
https://www.skyroom.online/ch/hakimsabzevari_conseling_center/vebinare_3