برنامه کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره در هفته جاری

۱-کارگاه آموزشی “اختلالات یادگیری ” (جلسه دوم ) با حضور سرکارخانم برآبادی روانشناس بالینی  ، دوشنبه ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

۲- کارگاه آموزشی ” مهارتهای زندگی “با محوریت سه مهارت “خودآگاهی ، ارتباط مؤثر وجرأتمندی ” با حضور جناب آقای فشتنقی روانشناس بالینی ، سه شنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

برنامه هفتگی سایر کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره  تا پایان ترم ، در اوایل هر هفته  اعلام خواهد شد.

مکان کارگاههای آموزشی مرکز مشاوره ،   طبقه فوقانی  کلینیک  ، مقابل بانک تجارت ، می باشد.