برنامه کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره در هفته آخر آذرماه ۹۸

۱-  کارگاه آموزشی ” مهارتهای مطالعه “ با حضور جناب آقای دکتر نودهی (عضو محترم هیأت علمی گروه علوم تربیتی) ، دوشنبه ۲۵ آذر ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

۲-کارگاه آموزشی “قوانین همسرداری ”  با حضور سرکار خانم خسروجردی (مشاور محترم خانواده وزوج درمانی ) ، سه شنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

مکان کارگاه: طبقه فوقانی کلینیک، مقابل بانک تجارت