۱-کارگاه آموزشی ” اصول آموزشی پیش از ازدواج ” با محوریت “انتخاب آگاهانه ” به حضور جناب آقای رحیمی روانشناس خانواده درمانی ،دوشنبه ۲۰ آبان ماه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴٫

۲-  سومین جلسه کارگاه آموزشی ” مهارتهای زندگی “با محوریت سه مهارت “خودآگاهی ، ارتباط مؤثر وجرأتمندی ” با حضور جناب آقای فشتنقی روانشناس بالینی ، سه شنبه  ۲۱ آبان ماه ساعت ۱۲ لغایت ۱۴٫

برنامه هفتگی سایر کارگاهه ای آموزشی مرکز مشاوره تا پایان ترم، در اوایل هر هفته  اعلام خواهد شد.

مکان کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره، طبقه فوقانی کلینیک، مقابل بانک تجارت، می باشد.