برنامه صبحگامی ویژه همکاران با موضوع “حماسه انقلاب اسلامی در ایران و تداوم آن با طلوع مقاومت و مقابله با استکبار در فراسوی مرزهای ایران” و تقدیر از خانواده بزرگوار شهید حادثه سقوط هواپیما، شهید قاسمی آریان به همت دفتر نهاد مقام معظم رهبری برگزار شد.