نمایشگاه عکس ماکروفوتوگرافی ایران با نام «بال و رنگ» اثر دکترمجید مومنی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم  بعد از ظهر شنبه ۱۱ آذرماه، با حضور قابل توجه شمار زیادی از هنردوستان سبزواری در نگارستان آفرین مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری افتتاح شد.
 دکتر مجید مومنی مقدم  عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و خالق آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه طی توضیحاتی گفت: ماکروفوتوگرافی شاخه ای از عکاسی است که خیلی راحت به ثبت جزئیاتی می پردازد که شاید با چشم عادی به آسانی مشاهده نشود.
 وی افزود: عکاس در این کار زیبایی های طبیعت خداوند را ثبت می کند و در واقع ستایش برای کسی است که زیبایی را آفریده و تفکر  زیبا دیدن و آفرینش هنری را در وجود انسان قرار داده است.
 این هنرمند همچنین گفت: علی رغم اینکه عکاسی به سبک ماکرو در جهان، بسیار پرطرفدار است، اما در ایران روی آن کمتر کار شده و بیشتر هنر عکاسی معطوف به سمت فوتو ژورنالیسم بوده است و بنابراین برپایی چنین نمایشگاه هایی می تواند به شناخت هر چه بیشتر این شاخه از هنر عکاسی کمک کند.
 رئیس دانشگاه حکیم سبزواری هم در این جلسه طی سخنانی کوتاه گفت: افتخار می کنیم به اینکه در دانشگاه حکیم سبزواری استادانی داریم که علی رغم اینکه کسوت استادی را دارند، هنرمندند و هنر را با تمام زیباییش به رخ می کشند.
 دکتر جواد حدادنیا همچنین با اشاره به وجود نگارستان آفرین وابسته به مرکز آفرینش های فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: خوشحالم که دانشگاه حکیم سبزواری در کنار پرداختن به وظایف علمی و پژوهشی خود توانسته، شرایط و مکانی را فراهم آورده برای برپایی محافل و نمایشگاه های فرهنگی و هنری تا همواره میزبان حضور و آثار اصحاب فرهنگ و هنر سبزوار باشد.
[foogallery id=”2905674″]
اسرارنامه