برگزاري آزمون آمادگي براي شرکت در المپيادهاي رياضي

براي نخستين بار با همکاري دانشگاه حکيم سبزواري و خانه رياضيات سبزوار، آزمون آمادگي براي شرکت در المپيادهاي رياضي کشور براي دانش آموزان پايه اول دبيرستان (دوره دوم، دختر و پسر) در روز جمعه ۱۴ آذر ماه برگزار شد.

دکتر مهدي وطن دوست، عضو هيأت علمي گروه رياضي دانشگاه و مدیر عامل خانه ریاضیات سبزوار با اعلام خبر فوق افزود:

” استقبال بيش از حد دانش آموزان براي شرکت در اين آزمون بسيار مطلوب بود به طوريکه بيش از ۸۰۰ دانش آموز ثبت‌نام نمودند.”

وي همچنين طرح شناسائی دانش‌آموزان مستعد شهرستان و آشنايي بيشتر و آمادگي آنان را براي شرکت در المپيادهاي رياضي کشور در قالب برگزاری این آزمون از اهداف مهم آن دانست.

شايان ذکر است که با مساعدت دانشگاه، پس از برگزاری آزمون مزبور و شناسائی دانش آموزان نخبه و مستعد، کارگاه های آموزشی نیز به طور کاملا رايگان برای ایشان برگزار خواهد شد.

***

Hakim - 200 x 300 (3)