برگزاري جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی

با حضور رياست محترم و جمعي از مسئولین حوزه پژوهشي، آموزشي و فرهنگی دانشگاه، برای نخستین بار کميته حمايت و نظارت بر طرح های ارسالی از سوی انجمن های علمی تشکيل و در خصوص مسائل مختلف آنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

***

DSC00566(FILEminimizer)

.

رئيس دانشگاه در اين جلسه با تشکر از برگزاري مطلوب جشنواره حرکت، پتانسيل و توانمندي دانشجويان دانشگاه را بسيار بيشتر از آنچه ارائه شده بود دانست و در جهت حمايت از فعاليت ها و عملکرد انجمن هاي علمي – دانشجويي ضمن اعلام اختصاص یک درصد از بودجه پژوهشی دانشگاه به انجمن های علمی افزود:

“طرح های محیطی و زیباسازی درون دانشگاه از سوی انجمن های علمی مورد حمایت دانشگاه بوده و هزینه آن جدا از بودجه پژوهشي پرداخت خواهد شد.”

***

DSC00572(FILEminimizer)

.

دکتر حدادنیا اظهار داشت:

” دانشجويان شرکت کننده در المپیاد های علمی نیز در صورت قبولی، در آزمون مخصوص دانشکده ها پذیرش خواهند شد و با هزینه دانشگاه در این المپیاد ها شرکت خوهند کرد.

وی افزود: حق الزحمه اساتید مشاور که در طرح های پژوهشی انجمن های علمی، مسئولیت راهنمایی را به عهده می گیرند نیز جدا از این بودجه پرداخت خواهد شد.