برگزاری جلسه کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی

با حضور ریاست محترم و جمعی از مسئولین حوزه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه، برای نخستین بار کمیته حمایت و نظارت بر طرح های ارسالی از سوی انجمن های علمی تشکیل و در خصوص مسائل مختلف آنان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

***

DSC00566(FILEminimizer)

.

رئیس دانشگاه در این جلسه با تشکر از برگزاری مطلوب جشنواره حرکت، پتانسیل و توانمندی دانشجویان دانشگاه را بسیار بیشتر از آنچه ارائه شده بود دانست و در جهت حمایت از فعالیت ها و عملکرد انجمن های علمی – دانشجویی ضمن اعلام اختصاص یک درصد از بودجه پژوهشی دانشگاه به انجمن های علمی افزود:

“طرح های محیطی و زیباسازی درون دانشگاه از سوی انجمن های علمی مورد حمایت دانشگاه بوده و هزینه آن جدا از بودجه پژوهشی پرداخت خواهد شد.”

***

DSC00572(FILEminimizer)

.

دکتر حدادنیا اظهار داشت:

” دانشجویان شرکت کننده در المپیاد های علمی نیز در صورت قبولی، در آزمون مخصوص دانشکده ها پذیرش خواهند شد و با هزینه دانشگاه در این المپیاد ها شرکت خوهند کرد.

وی افزود: حق الزحمه اساتید مشاور که در طرح های پژوهشی انجمن های علمی، مسئولیت راهنمایی را به عهده می گیرند نیز جدا از این بودجه پرداخت خواهد شد.