برگزاري مراسم هفته پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر

 

 در مراسم گراميداشت هفته پژوهش و فناوري، از پژوهشگران برتر دانشگاه با اهداي لوح تقدير و تنديس هفته پژوهش، تجليل به عمل آمد.

 

طي اين مراسم علاوه بر پژوهشگران برتر دانشگاه از همكاران بخش هاي مختلف كتابخانه مركزي، مديريت فناوري، كارشناسان حوزه معاونت پژوهشي و شركت پشتيباني سخت افزار و نرم افزار نيز با اهداي لوح تقدير قدرداني گرديد.

 

پژوهشگران برتر دانشگاه عبارت بودند از:

دكتر مسلم ذوالفقارخاني (دانشكده ادبيات)، دكتر حجت اله فسنقري (دانشكده الهيات)، دكتر جواد حدادنيا (دانشكده برق)، دكتر محمد رضا حامدي نيا (دانشكده تربيت بدني)، دكتر شهرام بهرامي (دانشكده جغرافيا و علوم محيطي)، دكتر غلامعلي فرزي (دانشكده فني و مهندسي)، دكتر قدير صادقي (دانشكده رياضي)، دكتر ابوالقاسم اميراحمدي (مركز پژوهشي)، مهندس عباس هاشمي زاده (دانشكده مهندسي نفت)، دكتر علي اصغر مولوي(دانشكده علوم پايه)، دكتر رحيم ايلدرآبادي (طرح تحقيقاتي برتر ارتباط با صنعت)، دكتر علي داوودي (مقاله برتر)

 

پژوهشگر برتر دانشگاه : دكتر محمد رضا حامدي نيا.

 

همچنين از سه نفر از دانشجويان به اسامي حميد درويشي (در مقطع كارشناسي)، ميلاد جعفرپور (در مقطع كارشناسي ارشد) و حسين قيومي زاده (در مقطع دكتري) به عنوان دانشجويان پژوهشگر برتر دانشگاه تقدير به عمل آمد.