برگزاری مسابقه پرتاب موشک توسط انجمن علمی مکانیک

به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه، برای نخستین بار در سطح کشور با شرکت ۳۰ گروه از دانشجویان رشته های مختلف، مسابقه پرتاب موشک های سوخت جامد از مقابل دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

داوری این مسابقات بر مبنای دقت و طی مسافت اندازه گیری می گردد.


DSC05131(FILEminimizer)     DSC05136(FILEminimizer)

DSC05155(FILEminimizer)     DSC05162(FILEminimizer)

DSC05164(FILEminimizer)     DSC05165(FILEminimizer)