برگزاري مسابقه پرتاب موشک توسط انجمن علمي مکانيک

به همت انجمن علمي مهندسي مکانيک دانشگاه، براي نخستين بار در سطح کشور با شرکت ۳۰ گروه از دانشجويان رشته هاي مختلف، مسابقه پرتاب موشک هاي سوخت جامد از مقابل دانشکده فني و مهندسي برگزار شد.

داوري اين مسابقات بر مبناي دقت و طي مسافت اندازه گيري مي گردد.

DSC05131(FILEminimizer)     DSC05136(FILEminimizer)

DSC05155(FILEminimizer)     DSC05162(FILEminimizer)

DSC05164(FILEminimizer)     DSC05165(FILEminimizer)