برگزاري همايش بزرگ آشنايي با رشته هاي دانشگاهي

به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با رشته های دانشگاهی، بازار کار، آینده شغلی رشته ها، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و شناخت پتانسیل های موجود، همايش آشنايي و معرفي رشته هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، با همکاري دانشگاه حکيم سبزواري و دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار (دانشگاه نسل سوم و دانشگاه تقاضا محور) همايش بزرگ آشنايي با رشته هاي دانشگاهي صبح روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه با استقبال کم نظير دانش آموزان در تالار امتاد محمد تقي شريعتي دانشگاه حکيم سبزواري برگزار شد.

.

دکتر غلامرضا ابراهيمي، دبير همايش در ابتدا ضمن ارائه گزارشي از روند برگزاري همايش، شناخت بيشتر دانش آموزان را با شرايط ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر و بهره گيري از توانايي و تجربيات اساتيد صاحب نظر در رشته هاي مختلف دانشگاهي را از عمده اهداف برگزار اين همايش برشمرد.

.

رئيس دانشگاه حکيم سبزواري نيز ضمن عرض خير مقدم به حاضران در همايش، استقبال کم نظير دانش آموزان و خانواده آنان را از برگزاري همايش معرفي رشته هاي دانشگاهي، نشان از اهميت اين انتخاب در سرنوشت يک فرد و ساختن آينده اي بهتر و روشنتر بر مبناي توانايي هاي فردي او برشمرد.

دکتر جواد حدادنيا، ضمن ارائه مدلي کاربردي از چگونگي روند تصميم گيري شخصي بر مبناي توانمندي هاي فردي، ويژگي هاي رشته هاي مربوطه و نيز قوانين و مقررات حاکم بر جامعه و نهايتاً بازار کار اين رشته ها، ابراز اميدواري کرد که دانشگاه حکيم سبزواري بتواند با ايجاد بستري مناسب، زمينه ساز جذب بهترين ها و در نهايت زمينه ساز بستر توسعه شهري و منطقه اي باشد.

.

سخنراني آقاي مهندس برادران، معاون استاندار و فرماندار جديد سبزوار و همچنين حضور و سخنراني پروفسور حسن تهرانيان، استاد بين المللي اقتصاد دانشگاه بوستون آمريکا که اصالتاً سبزواري مي باشند و همچنين ارائه توضيحاتي در باب رشته هاي مختلف دانشگاهي توسط آقايان دکتر کوشکي(حوزه علوم انساني)، دکتر سالمي(حوزه علوم پايه) و دکتر ابراهيمي(حوزه رشته هاي فني و مهندسي) از ديگز برنامه هاي همايش مزبور بود که با استقبال کم نظير دانش آموزان و حاضرين در همايش روبرو گرديد.

.

گزارش تصويري همايش

.

SONY DSC   SONY DSC

.

SONY DSC   SONY DSC

.

SONY DSC   SONY DSC

.

SONY DSC   SONY DSC

.

SONY DSC