برگزاری پنجمین نشست کارگروه برنامه ریزی بودجه تفصیلی سال ۹۳

بودجه ریزی تفصیلی – عملیاتی، گامی نوین در توسعه و افق روشن دانشگاه

پنجمین نشست کارگروه برنامه ریزی بودجه تفصیلی ۱۳۹۳ دانشگاه، شنبه ۲۴/۱۲/۹۲ با حضور جناب آقای دکتر حدادنیا، رئیس دانشگاه ورؤسای دانشکده‌ها، در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد.

DSC05642(FILEminimizer)

         در ابتدا، گزارشی از مباحث مطرح شده در جلسات گذشته و گزارش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سرانه در سال ۹۲ ارائه شد و سپس آقای دکتر حدادنیا، با تاکید بر لزوم توجه به اعتبارات تخصیصی دانشگاه، شفاف سازی هزینه ها و توجه به ارتقای بهره وری دانشکده ها را خواستار شد.

ایشان عزم مدیریت دانشگاه در اصلاح اختیارات مالی و تفویض مسئولیت به رؤسای دانشکده ها را جزو برنامه ها و دستور کار آتی کمیسیون دائمی دانشگاه اعلام نمود که در سال ۹۳ محقق خواهد شد.

رئیس دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در آینده نزدیک رؤسای دانشکده ها و معاونین دانشگاه از استقلال مالی و اداری کامل برخوردار خواهند شد، اعلام کرد که دانشکده ها قیّم نمی خواهند و بایستی خودشان در همه زمینه ها صاحب اختیار و مسئولیت پذیر باشند.

ایشان در برنامه ریزی بودجه ، تاکید نمود که نباید تصمیمات به گونه ای باشد که از اهداف آموزش عالی و دانشگاه فاصله گرفته شود بلکه باید بودجه ریزی به صورتی باشد که مدیریت پاسخگو، نهادینه و فراگیر شود و سپس متناسب با دخل وخرج دانشکده ها و حوزه ها برنامه ریزی صورت پذیرد.

DSC05646(FILEminimizer)

دکتر حدادنیا، توزیع اعتبارات را به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند در گام اول تخصیص اعتبارات به صورت صد در صد در قالب بودجه ریزی دانشکده ها و حوزه ها و عملیات پشتیبانی و هزینه ای به صورت متمرکز و در گام بعدی حرکت به سمت تحقق کامل عملیات اعتباری و هزینه کرد در دانشکده ها و حوزه ها وتمرکز زدایی کامل را جزو برنامه ها اعلام نمود.

رئیس دانشگاه در خاتمه، از حضور و مشارکت رؤسای دانشکده ها و معاونت اداری و مالی در جلسات برنامه ریزی بودجه ۹۳ و از تلاش مدیر و پرسنل دفتر بودجه و تشکیلات دانشگاه تقدیر وتشکر نمود.

همچنین مقرر گردید نتیجه و حمع‌بندی کارگروه بودحه ریزی عملیاتی و تفصیلی دانشگاه که پس از چندین جلسه کارشناسی، تهیه و تنظیم گردیده است، در آینده نزدیک در شورای دانشگاه مطرح و به تصویب نهایی برسد.