برگزاري پنجمين نشست كارگروه برنامه ريزي بودجه تفصيلي سال ۹۳

بودجه ريزي تفصيلي – عملياتي، گامي نوين در توسعه و افق روشن دانشگاه

پنجمين نشست كارگروه برنامه ريزي بودجه تفصيلي ۱۳۹۳ دانشگاه، شنبه ۲۴/۱۲/۹۲ با حضور جناب آقاي دكتر حدادنيا، رئيس دانشگاه ورؤساي دانشكده‌ها، در سالن كنفرانس سازمان مركزي برگزار شد.

DSC05642(FILEminimizer)

         در ابتدا، گزارشي از مباحث مطرح شده در جلسات گذشته و گزارش هاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و سرانه در سال ۹۲ ارائه شد و سپس آقاي دكتر حدادنيا، با تاكيد بر لزوم توجه به اعتبارات تخصيصي دانشگاه، شفاف سازي هزينه ها و توجه به ارتقاي بهره وري دانشكده ها را خواستار شد.

ايشان عزم مديريت دانشگاه در اصلاح اختيارات مالي و تفويض مسئوليت به رؤساي دانشكده ها را جزو برنامه ها و دستور كار آتي كميسيون دائمي دانشگاه اعلام نمود كه در سال ۹۳ محقق خواهد شد.

رئيس دانشگاه در ادامه با اشاره به اينكه در آينده نزديك رؤساي دانشكده ها و معاونين دانشگاه از استقلال مالي و اداري كامل برخوردار خواهند شد، اعلام کرد كه دانشكده ها قيّم نمي خواهند و بايستي خودشان در همه زمينه ها صاحب اختيار و مسئوليت پذير باشند.

ايشان در برنامه ريزي بودجه ، تاكيد نمود كه نبايد تصميمات به گونه اي باشد كه از اهداف آموزش عالي و دانشگاه فاصله گرفته شود بلكه بايد بودجه ريزي به صورتي باشد كه مديريت پاسخگو، نهادينه و فراگير شود و سپس متناسب با دخل وخرج دانشكده ها و حوزه ها برنامه ريزي صورت پذيرد.

DSC05646(FILEminimizer)

دکتر حدادنيا، توزيع اعتبارات را به صورت برنامه ريزي شده و هدفمند در گام اول تخصيص اعتبارات به صورت صد در صد در قالب بودجه ريزي دانشكده ها و حوزه ها و عمليات پشتيباني و هزينه اي به صورت متمركز و در گام بعدي حركت به سمت تحقق كامل عمليات اعتباري و هزينه كرد در دانشكده ها و حوزه ها وتمركز زدايي كامل را جزو برنامه ها اعلام نمود.

رئيس دانشگاه در خاتمه، از حضور و مشاركت رؤساي دانشكده ها و معاونت اداري و مالي در جلسات برنامه ريزي بودجه ۹۳ و از تلاش مدير و پرسنل دفتر بودجه و تشكيلات دانشگاه تقدير وتشكر نمود.

همچنين مقرر گرديد نتيجه و حمع‌بندي كارگروه بودحه ريزي عملياتي و تفصيلي دانشگاه كه پس از چندين جلسه كارشناسي، تهيه و تنظيم گرديده است، در آينده نزديك در شوراي دانشگاه مطرح و به تصويب نهايي برسد.