برگزاري کارگاه آموزشي آشنايي با حيطه روانشناسي ورزش

به همت مسئولان دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه، يک دوره کارگاه آموزشي با عنوان ” آشنايي با حيطه روانشناسي ورزش و تبيين جايگاه روانشناس ورزشي” با حضور آقاي پروفسور سيد محمد کاظم واعظ موسوي، استاد دانشگاه امام حسين (ع) روز سه شنبه ۲۶/۲/۹۱ در تالار استاد شريعتي برگزار گرديد.